Oxford Collocations Dictionary for Students of English
963 pages | Oxford University Press; Pap/Cdr Ne edition (May 5, 2009) | English | 0194325385 | 978-0194325387

Từ điển về Collocation – Tài liệu hữu ích giúp bạn luyện thi IELTS hiệu quả.

– Cuốn từ điển sẽ cung cấp những collocations thông dụng nhất giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách thật tự nhiên.
– Với hơn 250,000 collocations75,000 examples, đây chắc chắn sẽ là cuốn từ điển hữu ích về collocations cho các bạn học IELTS.

Download từ điển Oxford Collocations Dictionary for Students of English
Oxford Collocations Dictionary for Students of English